X

Translate

  • Türkçe
  • English

Tibiada Kısalık ve Eğrilik

Tibiada Kısalık ve Eğrilik

13 yaşında kız hastada geçirilmiş trafik kazası ve büyüme kıkırdağı hasarına bağlı, sağ tibiada 4 cm kısalık ve eğrilik mevcuttu. Bilgisayar destekli eksternal fiksatör sistemi ile her iki problem de düzeltildi.