X

Translate

  • Türkçe
  • English

Kalça

Kalça

Çift Taraflı Kalça Çıkığı

33 yaşında hanım hastaya, iki taraflı kalça displazisine seconder koksartroz tanısı ile; once sol kalça çimentosuz total artroplasti, 6 ay sonra kısaltma ile beraber sağ kalça çimentosuz total kalça artroplastisi uygulandı. Bacak boyları eşitlendi.

Koksartroz

Her iki kalçada avasküler nekroz zemininde seconder koksartroa olan 45 yaşında erkek hastaya aynı seansta bilateral çimentosuz kalça total artroplastisi uygulandı.

Tek Taraflı Kalça Çıkığı

52 yaşında, tek taraflı yüksekte kalça çıkığı zemininde seconder koksartroz, olan hastaya, kısaltma osteotomisi ile beraber çimentosuz total kalça artroplastisi uygulandı.