X

Translate

  • Türkçe
  • English

Fiksatör Yardımlı Çivileme - FAN

Fiksatör Yardımlı Çivileme - FAN

FAN 2

18 yaşında hanım hastada, renal osteodistrofiye sekonder, bilateral genu varum deformitesi, fiksatör yardımlı çivileme tekniği ile düzeltildi. Eksternal fiksatör kullanılmaması sayesinde hastanın hareket açıklığı korundu.Çiviler metabolic deformiteyi deformite nüksüne karşı korumaktalar.