X

Translate

  • Türkçe
  • English

Kötü Huylu Kemik Tümörü

Kötü Huylu Kemik Tümörü

Kendi başlarına oluşmazlar. Genelde meme kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, böbrek kanseri veya tiroitte oluşan birincil kanserlerden faydalanarak ortaya çıkarlar. Birincil kötü huylu kemik tümörlerine nadiren rastlanır ve en çok genç erkeklerde görülür. Kötü huylu kemik tümörleri ameliyatla alınır ve ardından diğer tedavilere geçilir. Diğer tedaviler, radyoterapi ve kemoterapidir. Genelde, kötü huylu kemik tümörlerinin oluştuğu uzvun kesilmesi gerekir.

Tibia Adamantinoma

15 yaşında erkek hastada tibia adamantinoması nedeni ile geniş rezeksiyon, sirküler eksternal fiksatör ile kemik segment nakli ve daha sonra köprüleyici plak uygulandı.
Tibia Adamantinoma Tibia Adamantinoma Tibia Adamantinoma Tibia Adamantinoma

Radius Kondrosarkom

45 yaşında erkek hastaya, radus distal uca localize ve ulna distal ucunu da tutan grad II kondrosarkom tanısı ile geniş local rezeksiyon uygulandı. Kemik rekonstrüksiyonu amacı ile hastaya kombine teknik ile segment transferi ve sonrasında elbileği artrodezi uygulandı.
Radius Kondrosarkom Radius Kondrosarkom Radius Kondrosarkom Radius Kondrosarkom
Radius Kondrosarkom

Femur Alt Uç Kondrosarkom - Modüler Tümör Protezi

44 yaşında erkek hastaya, sol femur alt uçta Grad 3 kondrosarkom tanısı ile, geniş lokal rezeksiyon ve modüler tümör protezi ile rekonstrüksiyon uygulandı.
Femur Alt Uç Kondrosarkom - Modüler Tümör Protezi Femur Alt Uç Kondrosarkom - Modüler Tümör Protezi Femur Alt Uç Kondrosarkom - Modüler Tümör Protezi Femur Alt Uç Kondrosarkom - Modüler Tümör Protezi
Femur Alt Uç Kondrosarkom - Modüler Tümör Protezi Femur Alt Uç Kondrosarkom - Modüler Tümör Protezi Femur Alt Uç Kondrosarkom - Modüler Tümör Protezi Femur Alt Uç Kondrosarkom - Modüler Tümör Protezi

Pelviste Kondrosarkom

36 yaşında erkek hastaya, sağ ileumdan kaynaklanan grad 2 kondrosarkom tanısı ile, asetabulumu koruyan, batın duvarı ve sakroiliak eklemi içeren pelvis rezeksiyonu yapıldı. Titanyum kafes ve fibula strüktürel grefti ile kemik defect köprülendi ve prolen mesh ile batın duvarı defekti rekonstrükte edildi.
Pelviste Kondrosarkom Pelviste Kondrosarkom Pelviste Kondrosarkom Pelviste Kondrosarkom
Pelviste Kondrosarkom Pelviste Kondrosarkom