X

Translate

  • Türkçe
  • English

Metastaz

Metastaz

Habis tümörler yalnızca bulundukları doku ve organa zarar vermekle kalmazlar, yakınlarındaki organ ve dokulara da ayılabilir ve zarar verebilirler. Ayrıca kanserli hücreler bulundukları bölgelerden kan ya da lenf damarları yoluyla bedenin başka bölgelerine taşınabilir, orada yerleşebilir. İşte kanserli hücrelerin bulundukları doku dışında doğrudan ya da kan-lenf damarlarıyla başka bölgelere sıçramalarına "metastaz" (yayılma) denir.
65 yaşında erkek hastada, sol humerus distalinde patolojik kırık tehdidi olan akciğer adenokarsinomu metastazı mevcuttu. İzole metastaz olan hastaya, erken rehabilitasyon amaçlı, geniş local rezeksiyon ve modüler replasman protezi ile rekonstrüksiyon uygulandı.