X

Translate

  • Türkçe
  • English

Kronik Tibia Osteomiyeliti

Kronik Tibia Osteomiyeliti

60 yaşında erkek hastada, 42 yıldır akıntısı devam eden kronik tibia osteomiyeliti mevcuttur. Hastaya genişletilmiş küretaj, antibiyotikli çimento speysır ve lokal muskulokütan gastrocnemius flebi çevrildi. Enfeksiyon kürünü takiben, hastadan çimento çıkarıldı ve otology kemik greftlemesi yapıldı.