X

Translate

  • Türkçe
  • English

Kötü Huylu Yumuşak Doku Tümörü

Kötü Huylu Yumuşak Doku Tümörü

Bağ dokusundan köken alan yumuşak doku tümörleri habis tümörlerdir. Bunlar kemik kanserlerine göre daha ileri yaşlarda ortaya çıkarlar. Sık görülen yumuşak doku tümörleri arasında malign fibröz histiyositoma, liposarkoma, sinovyal sarkoma, rabdomiyosarkoma gibi tümörler sayılabilir. Ancak yumuşak doku sarkomları sayıca çok fazla tipte karşımıza çıkarlar. Tedavileri de kemik kanserlerinden daha farklıdır. Yumuşak doku sarkomlarında kemoterapi genellikle sık başvurulan bir yöntem olmayıp ancak bazı tümör tiplerinde kullanılır. Temel tedavi geniş cerrahi rezeksiyon ve radyoterapidir.
22 yaşında erkek hastada, sağ uyluk adduktor bölgede, 15 cm çapında, femoral arter ve veni içine alan, kitleye yapılan tru-cut biyopsi sonucu pleomorfik sarkom olarak rapor edildi. Ameliyat öncesi radyoterapiyi takiben, femoral arter ve venin sakrifiye edildiği, geniş local rezeksiyon uygulandı ve hem arter hem ven, otology safen ven greftleri ile rekonstrükte edildiler.