X

Translate

  • Türkçe
  • English

Hipertrofik Psödoartroz

Hipertrofik Psödoartroz

Fermur Distal Uç Psödoartroz - Sirküler Eksternal Fiksatör (İlizarov)

30 yaşında hanım hasta, sol femur alt uçta parçalı kırık sonrası kısalık, kaynamama ve eklem sertliği tanısı ile; sirküler eksternal fiksatör ile distraksiyon ve diz eklemini köprüleyen menteşe ile erken agresif rehabilitasyon uygulandı.