X

Translate

  • Türkçe
  • English

Pelviste Kronik Osteomiyelit

Pelviste Kronik Osteomiyelit

17 yaşında erkek hastaya, pelviste kronik osteomiyelit ve kalıcı kontraktür tanısı ile, geniş osteomiyokutanöz rezeksiyon, rektus abdominis lokal flebi ile yumuşak doku rekonstrüksiyonu ve eksternal fiksatör ile kontraktür açma ameliyatları uygulandı.