X

Translate

  • Türkçe
  • English

Mega Kemik, Yumuşak Doku Defektinde Vacr & İlizarov İle Kemik Transferi

Mega Kemik, Yumuşak Doku Defektinde Vacr & İlizarov İle Kemik Transferi

25 yaşında erkek hastada sinoviyal sarkom için kapalı diz eklemi rezeksiyonu nedeni ile modüler protez rekonstrüksiyonu uygulandı. Erken enfeksiyon sonrası debridman ve serbest flep onarımı denendi. İki kez flep başarısızlığı olan hastada, hasta amputasyon önerisini red ettiği için, önce protez çıkarıldı, VAC yöntemi ile yumuşak doku defekti kapatıldı ve eksternal fiksatör ile diz artrodezi sağlandı. Daha sonra hybrid bir eksternal fiksatör ile hastada 15 cm uzatma sağlandı.