X

Translate

  • Türkçe
  • English

Sakrumda Kist Hidatik

Sakrumda Kist Hidatik

Tüm ortopedistlerin korkulu rüyası olan kist hidatikte sakrum tutulumlu bir hasta. Ameliyat öncesi 4 hafta albendazol kullanımı ile kavite duvarları matüre oldu. Daha sonra posteriyor yaklaşımla kaviteyi ve adale içindeki abseyi derbide ettik. %3 NaCl ile 3 litre yıkadık. İşlem sonunda kaviteyi radyoopak madde ile doldurarak skopi görüntüsü aldık. Özellikle pron lateral grafide, pelvis içine doğru olan debridmanın genişliği görünmektedir.