X

Translate

  • Türkçe
  • English

Bacak Kısalığı

Bacak (Uzuv) Kısalıkları

Sağ ve sol taraf bacak ya da kollar arasında uzunluk farkı olmasına uzuv kısalığı (UK) adı verilir. Genelde her iki kol arasında 5 cm altında uzunluk farkı olması, görüntü dışında, kullanma bozukluğuna sebep olmaz. Bu nedenle aşağıda daha çok bacaklarda görünen boy farkı konusundan bahsedilecektir.

Sebep

Geçirilmiş kazalar: Eğer kırılan bir kemik normal şekline düzeltilmeden kayna(tıl)dıysa, bir bacak daha kısa kalacaktır. Genelde kemiğin birçok parçaya ayrıldığı, ciddi kırıklarda, bu tür problemler ortaya çıkabilir. Çocukluk çağında, kemiğin uzadığı, büyüme kıkırdağını yaralayan kırıklarda (epifizyoliz), bu doku etkileneceği için, ya da tedavideki bazı problemler nedeni ile, uzuvda kısalık ve/veya eğrilik ortaya çıkabilir.

Kemik iltihapları: Özellikle çocukluk çağında geçirilen kemik iltihapları, her türlü tedaviye rağmen, kemikte kısalık ve/veya eğriliğe sebep olabilir. Yine çocukluk çağında eklemlerin iltihaplı ya da romatizmal hastalıkları da bacak kısalığına sebep olabilir.

Doğuştan kemik hastalıkları: Ollier hastalığı, multipl egzositoz, nörofibromatozis gibi doğuştan varolan hastalıklar, uzuvlar arasında boy farkına sebep olabilir.

Diğer: Enflamatuar, romatizmal hastalıklar ve nörolojik problemler, çocukluk çağında, uzuvlar arasında boy farkı yaratabilirler. Bir diğer durum ise, bir bacağın normal diğerinin aşırı gelişmiş ve uzun olmasıdır (kısmi devlik).

Teşhis

Bu amaçla hastanın yatarken ve ayakta dururken, kol ve bacaklarının, çeşitli sabit noktalar arasında, mezura ile ölçülmesi gereklidir. Ayakta dururken kısa tarafın altına 1 cm’lik tahta bloklar koyarak kalçaların yere paralel hale gelmesi sağlanır ve blok miktarına göre kısalık tespit edilebilir. Ayrıca özel boy röntgenleri ile milimetrik ölçüm ve hesaplamalar mutlaka yapılmalıdır.

Tedavi

Cerrahi dışı: Bacaklarda, 2 cm. altındaki boy farklarında, kısa olan tarafın ayakkabısının içine ya da altına yapılacak takviyeler ile boy farkının ortadan kaldırılması en uygun tedavidir.
Cerrahi: Çocuklarda iki taraf uzuvlarının boyunu eşitlemek için ya kısa taraf uzatılır, ya da uzun olan tarafın uzaması yavaşlatılır. Uygun tekniğe hekim altta yatan hastalık, boy uzaması için geride kalan sure gibi faktörleri değerlendirerek karar vermelidir.