X

Translate

  • Türkçe
  • English

LON - İntramedüller Çivi Yardımlı Uzatma

LON - İntramedüller Çivi Yardımlı Uzatma

19 yaşında hanım hastanın, sol femuruna ait 4.5 cm kısalık, LON yöntemi ile, 2 aylık fiksatör taşıma süresinde, uzatıldı. Yöntemin uzatma sırasında da hasta konforunu kısıtlamadığı rahatlıkla gözlenebiliyor.