X

Translate

  • Türkçe
  • English

Konjenital Tibia Psödoartrozu - CPT

Konjenital Tibia Psödoartrozu - CPT

3 yaşında erkek hastaya konjenital tibia psödoartrozu tanısı konuldu. Hastanın anamnezinde 2 kez (patolojik) kırık nedeni ile başarısız tedaviler mevcuttu. Hastaya hamartomatöz kemik rezeksiyonu, periost grefti, İlizarov ile bifocal tedavi uygulandı. Çerçeve çıktıktan 3 ay sonra kısalıksız ve tam kaynama olan tibia mevcuttu.