X

Translate

  • Türkçe
  • English

Kronik Tibia Osteomiyeliti II

Kronik Tibia Osteomiyeliti II

68 yaşında erkek hastada, 13 yıldır akıntısı devam eden kronik tibia osteomiyeliti mevcuttur.Hastada distal tibiyadaki osteomiyelitik kemik ve fistülün geniş rezeksiyonu, sirküler eksternal fiksatör ile defect alanının akut sıkıştırması ve proksimalde ikinci bir alandan uzatma osteotomişi uygulandı.