X

Translate

  • Türkçe
  • English

Radius Distal Uç Parçalı Kırığı - Kapalı Tedavi

Radius Distal Uç Parçalı Kırığı - Kapalı Tedavi

Kırık tedavisinin temel hedefi, hastayı cerrahi tedavi uygulandıktan sonra çok kısa sürede günlük hayatına döndürmektir. Bu bölümde örnek girişimler sunulmuştur.