X

Translate

  • Türkçe
  • English

80 Yaş Üstü Kalça Kırığı Tedavisi

Ortalama insan ömrünün artması ve sosyal hayat kalitesinin zenginleşmesi ile beraber, bu yaş gurubu hastaların kemik kırıklarının görülme sıklığı da artmıştır. Ortopedi literatüründe yeni bir kavram, ‘oktogenerian’ yani seksen yaş üstü bireylerin kalça kırıklarıdır. Kemik zayıflığı (osteoporoz) ve eşlik eden ek hastalıklar nedeni ile bu yaş gurubunda birçok cerrahi risk tanımlanmaktadır.

 

Fotoğraflarda da görüleceği gibi 82 yaşında kalp yetmezliği olan bir hastanın pertrokanterik kalça kırığı röntgenleri (Resim 1,2), skopi cihazı ile kapalı çivileme tekniği (Resim 3,4) ve hastanın ameliyat sonrası 3. ayda tam kaynama olan röntgeni (Resim 5) mevcuttur. Toplam cerrahi süresi 25 dakikadır ve sıfıra yakın kan kaybı olmuştur.