X

Translate

  • Türkçe
  • English

Uzatma Cerrahisi

Ekstremite Uzatma Cerrahisi Nedir?

Ekstremite uzatma süreci, tedrici olarak kaynama dokusunun ve yumuşak dokuların (deri, kas, sinir, kan damarları vb.) uzatılması ile sağlanır. Bu yeni büyüme dokusu rejenerat olarak adlandırı...

 40367 Okunma