X

Translate

  • Türkçe
  • English

Büyük Kemik Defektleri

Büyük Kemik Defektleri

17 yaşında erkek hastada ateşli silah yaralanması sonucu sağ femurda oluşan 14 cm kemik defekti ve 5 cm kısalığın, önce eksternal fiksatör ile tedrici uzatma ve daha sonra (mikrocerrahi) damarlı fibula grefti ile tamiri.