X

Translate

  • Türkçe
  • English

Mesleki İlgi Alanları

Mesleki İlgi Alanları

  • Travma Cerrahisi
  • Ortopedik Enfeksiyonlar
  • Onkolojik Ortopedi
  • Artroplasti
  • Eksternal Fiksasyon Cerrahisi (Rekonstrüktif Cerrahi ve Uzatma)
  • İleri Pediatrik Rekonstrüksiyonlar