X

Translate

  • Türkçe
  • English

Bilgisayar Destekli Sistemler

Ayak Deformitesi

11 yaşında kız çocuğu, daha önce iki kez opera edilmiş, dirençli pes ekinovarus deformitesi tanısı ile opera edildi. Ardayak ve orta ayağa, bilgisayar destekli heksapodal system ile düzeltme u...

 45566 Okunma