X

Translate

  • Türkçe
  • English

Milch Tip II Dirsek Fraktür Dislokasyon

Milch Tip II Dirsek Fraktür Dislokasyon

Kırık tedavisinin temel hedefi, hastayı cerrahi tedavi uygulandıktan sonra çok kısa sürede günlük hayatına döndürmektir. Bu bölümde örnek girişimler sunulmuştur.