X

Translate

  • Türkçe
  • English

İyi Huylu Kemik Tümörü

İyi Huylu Kemik Tümörü

Kemik içinde kan damarlarından oluşan iyi huylu bir tümördür. Sıklıkla kafatası, omurga, uzun kemiklerde olmak üzere tek lezyonlar şeklinde rastlanır. Bunlar genelde şikayete neden olmayan ve tesadüfen tespit edilen tümörlerdir. Litik, kemik içinde boşluklar yaratan ve damarların birbirine dolaşması ile ortaya çıkan balpeteği görüntüsü veren lezyonlar halinde görülürler. Belirli aralarla takip yeterlidir. Ancak, içinde pıhtılaşmalar nedeniyle ağrı yaratan ya da özellikle omurga gibi çökme kırıklarına yol açabileceği yerlerde müdahale gerektirebilirler.

Femur Distal Uç Dev Hücreli Tümör

51 yaşında erkek hastaya, sol femur alt uçta dev hücreli tümör tanısı ile, genişletilmiş küretaj, fenol ile kemotemizlik ve kemik çimentosu uygulaması yapıldı.

Ulna Distal Nüks Anevrizmal Tümör

4 yaşında kız çocuğuna, ulna distaline 3 kez opera, nüks, anevrizmal tümör tanısı ile, yüksek devirli bur kullanarak, geniş küretaj ve kalsiyum fosfat ile grefonaj uygulandı.