Her konuda uzuv rekonstrüksiyonu için bugune dek yazılmış ilk ve en geniş vaka kitabı