Avasküler Nekroz (AVN) Nedir, Nasıl Tedavi Edilir ?